Doneer!

Het werk van Beach Mission wordt mogelijk gemaakt door uw giften.
Ondersteun Beach Mission eenmalig of structureel met een algemene gift of met een gift voor één van onze
projecten.

Ondersteun Beach Mission!

Bedrag

Ondersteun een deelnemer!

Ondersteun één of meerdere deelnemers via het crowdfunding platform supp.to

(Een nieuw tabblad wordt geopend)

Besteding giften

 • Trainingsavonden

  Wij mobiliseren christelijke jongeren, geven ze training en praktisch onderwijs hoe ze hun geloof kunnen delen met andere jongeren. Deel van de training is een outreach in het nachtleven.

 • Nazorg

  Graag willen we niet alleen goede gesprekken hebben op straat, maar ook de mensen die we ontmoet hebben leren hoe ze een discipel van Jezus kunnen worden.

 • Evangelisatiemateriaal

  Bijbels, losse evangelies, flyers, boekjes en andere materialen voor de evangelisatiereizen.

 • Deelnemer met een klein budget

  Graag zoeken we samen met gemotiveerde deelnemers een oplossing om tóch deel te kunnen nemen.

 • Algemene gift

  Wij besteden je gift daar waar deze het hardste nodig is.

ANBI en jaarrekening

Beach Mission is sinds 20 mei 2015 een stichting. Op 8 oktober 2015 heeft de belastingdienst de ANBI status bevestigd.

Missionaire samenvatting

Giften voor Beach Mission zijn vanuit de hele EU fiscaal aftrekbaar.

Het Hof van Justitie heeft op 27 januari 2009 geoordeeld dat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen van algemeen nut niet uitsluitend mag worden voorbehouden aan instellingen die op het nationale grondgebied zijn gevestigd.

Link naar uitspraak Europees Hof van Justitie

Beloning bestuur

Zoals de ANBI wetgeving voorschrijft ontvangen bestuurders alleen een vergoeding van de gemaakte onkosten. De bestuursleden van Beach Mission zijn niet in loondienst, maar zijn als vrijwilliger aan Beach Mission verbonden en worden niet betaald voor hun diensten. Wel kunnen zij gemaakte onkosten declareren. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Ondersteuning Dirk-Jan via stichting Werkers in de Wijngaard.

Voorzitter Dirk-Jan Boerman zet zich als vrijwilliger in voor Beach Mission. Het benodigde inkomen van Dirk-Jan komt uit giften. Als u hem in zijn werk wilt ondersteunen, kunt u een gift overmaken naar rekening NL17RABO0301880433 van Stichting Werkers in de Wijngaard. Meer info op www.dirk-janboerman.nl.