Beach Mission Nieuws


Beach Mission gaat zorgvuldig met uw gegevens om, lees ook ons privacy statement.

Bid voor ons!

Tijdens de evangelisatiereizen verzenden wij vrijwel dagelijks een gebedsbrief omdat wij geloven en ervaren dat God dingen in beweging zet op ons gebed; dat er een verandering plaats vind in de geestelijke atmosfeer, dat God ons aanwijzingen gaat geven wat we moeten zeggen en moeten doen, dat God bescherming biedt en ons op een andere manier leert kijken naar mensen om ons heen.

In deze gebedsbrieven kunt u lezen hoe het de reizen verlopen, er zullen foto’s en video’s meegezonden worden en er staat een concrete lijst met zaken waar voor u kunt bidden, zoals voor bepaalde situaties, voor mensen met wie we gesproken hebben en voor de deelnemers.

Gebedsbrief

Ontvang bijna dagelijks de gebedsbrief tijdens de evangelisatiereizen.

Beach Mission gaat zorgvuldig met uw gegevens om, lees ook ons privacy statement.

Doneer!

Het werk van Beach Mission wordt mogelijk gemaakt door uw giften.
Wij houden minimale reserves aan en willen met name bij extra- of onvoorziene kosten of tegenvallend resultaat graag een beroep doen op donateurs.

Besteding giften

Voor een minimale reservering

Het is in principe de bedoeling dat de kosten van deze accommodatie door deelnemers bij elkaar gebracht wordt. De praktijk wijst uit dat de meeste evangelisten pas na maart een besluit nemen over hun vakantie. De geschikte accommodaties  zijn dan helaas niet meer beschikbaar. Wij zijn daarom erg blij met mensen die een gift willen doen zodat we de accommodatie dit jaar en ook in de komende jaren kunnen boeken.

‘Wildcards’ voor deelnemers met een klein budget.

Met mensen die graag mee willen met een reis, maar niet in de gelegenheid zijn de kosten geheel op te brengen, willen we graag in gesprek gaan om op zoek te gaan naar een oplossing. Deze oplossing zal bestaan uit een eigen bijdrage (al of niet door sponsors die de deelnemer zelf aanbrengt bijeengebracht) en uit een bijdrage vanuit Beach Mission.

Een donateur die een ‘wildcard’ beschikbaar stelt maakt gift van €600 euro over. Dit bedrag komt overeen met de reissom van een reis inclusief vervoer. Wij zetten deze giften voor deelnemers met een klein budget op een aparte rekening zodat een eventueel resterend bedrag ook gereserveerd blijft voor deze bestemming. Kleinere bijdragen zijn uiteraard ook van harte welkom!

Voor onvoorziene kosten en tegenvallende resultaten

Als organisatie nemen we telkens financiële risico’s. Ook wanneer de minimale reserve op orde is, betekent dit dat we bij onvoorziene kosten (zoals het eigen risico dat je kwijt bent bij schades) en tegenvallende resultaten (uiteindelijk te weinig deelnemers per reis) graag een beroep willen doen op donateurs. Hierdoor kunnen we de prijs voor deelnemers laag houden.

Voor extra kosten

Onder extra kosten worden kosten verstaan waarvoor bewust gekozen is en die niet opgenomen zijn in reisbudgetten:

 • De opzet is dat deze campagne jaarlijks georganiseerd gaat worden en de visie is om over enkele jaren evangelisatiereizen naar de meest populaire feest­vakantie­bestemmingen in Europa te organiseren met deelnemers uit meerdere landen. Dit brengt oprichtings- en kantoorkosten met zich mee.
 • Voor extra evenementen (zoals ‘The God Story) die we in de populaire jongerenbestemmingen organiseren die ondersteunen om jongeren in verbinding met Jezus brengen

Giften voor Beach Mission zijn vanuit de hele EU zijn fiscaal aftrekbaar.

Het Hof van Justitie heeft op 27 januari 2009 geoordeeld dat de fiscale aftrekbaarheid van giften aan instellingen van algemeen nut mag niet uitsluitend worden voorbehouden aan instellingen die op het nationale grondgebied zijn gevestigd.

Link naar uitspraak Europees Hof van Justitie

ANBI

Beach Mission is sinds 20 mei 2015 een stichting. Op 8 oktober 2015 heeft de belastingdienst de ANBI status bevestigd.

Beloning bestuur

Zoals de ANBI wetgeving voorschrijft ontvangen bestuurders alleen een vergoeding van de gemaakte onkosten. De bestuursleden van Beach Mission zijn niet in loondienst, maar zijn als vrijwilliger aan Beach Mission verbonden en worden niet betaald voor hun diensten. Wel kunnen zij gemaakte onkosten declareren. Deze vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Ondersteuning Dirk-Jan via stichting Werkers in de Wijngaard.

Voorzitter Dirk-Jan Boerman zet zich als vrijwilliger in voor Beach Mission. Het benodigde inkomen van Dirk-Jan komt uit giften. Als u hem in zijn werk wilt ondersteunen, kunt u een gift overmaken naar rekening NL17RABO0301880433 van Stichting Werkers in de Wijngaard. Meer info op www.dirk-janboerman.nl.

Organisatie

Visie
Alle jongeren op vakantie in Europa in contact brengen met Jezus.

Doelstelling 2015

Evangelisatiereis van 7 dagen naar Lloret de Mar met 15-25 deelnemers. Deelnemers uit NL.

Doelstelling 2016

Twee evangelisatiereizen van 10 dagen; een naar Lloret de Mar en een naar Blanes. Beide met 15-25 deelnemers. Deelnemers uit NL, ES.

Doelstelling 2017

We organiseren vijf evangelisatiereizen van 10 dagen naar drie bestemmingen; twee naar Lloret de Mar, twee naar Salou en een naar Blanes. Allen met 10-25 deelnemers. Deelnemers uit NL, ES, BE.

Doelstelling 2018

We organiseren vijf evangelisatiereizen van 8 dagen naar vier bestemmingen; twee naar Lloret de Mar, één naar Salou en één naar Blanes en één naar Texel. Allen met 10-30 deelnemers. Deelnemers uit NL, ES, BE, DU.

Doelstelling 2019
We organiseren 9 evangelisatiereizen van 8 dagen naar vijf bestemmingen; 4 naar Lloret de Mar, 1 naar Salou, 1 naar Blanes, 2 naar Texel en 1 naar Sunny Beach. Allen met 10-25 deelnemers. Deelnemers uit NL, ES, BE, DU.

Doelstelling voor het 7e jaar (2021)
We hopen dan 7 evangelisatiereizen naar 7 verschillende populaire badplaatsen met deelnemers uit 7 landen en uit minimaal 7 kerkelijke denominaties.

Organiseer een reis voor een eigen groep

Wilt u met uw eigen groep op evangelisatiereis? Dat kan! Graag faciliteren wij u met alle ins en outs van de plaatsen waar Beach Mission bekend is, de lokale contacten, achtergrondinformatie, maar ook praktisch met evangelisatietassen met materiaal, polo’s etc.

Neem contact op voor meer informatie.

Trainingsavonden

Elke 4 weken organiseert Beach Mission in samenwerking met een locale kerk een evangelisatieactie bij jou in de provincie. Op die manier kun je nog voor je vertrek ontdekken hoe mooi het is om in een uitgaansgebied mensen met Jezus in verbinding te brengen. Uiteraard ben je ook welkom als je niet deelneemt aan een evangelisatiereis.

De trainingsavond begint met een korte kennismaking, gevolgd door een uitleg hoe je op straat het contact kunt leggen, hoe je in het gesprek het evangelie kunt delen en je getuigenis kan geven. We gaan rond 21:30 uur naar het uigaansgebied en zijn daar tot 2 uur ‘s nachts.

Er is vaak beperkte ruimte, dus geef even op het Facebook event of bel/mail of app ons dat je komt. Als je op zoek bent naar een slaapplaats, laat het even weten.

Wanneer mogelijk delen we de dag hierna in de kerk wat we meegemaakt hebben en/of brengen we het werk van Beach Mission onder de aandacht, bijvoorbeeld met een informatietafel.

 • 25 mei 2019

  Trainingsavond Maasticht
  20:00 tot 2:00 uur.

 • 16 Juni 2018

  10:00 – 17:00 uur. Teamdag
  (Verplicht onderdeel bij deelname reis)

 • 22 Juni 2019

  10:00 – 17:00 uur. Teamdag
  (Verplicht onderdeel bij deelname reis)

 • 7 September 2019

  Trainingsavond Antwerpen
  20:00 tot 2:00 uur.

 • 5 Oktober 2019

  Trainingsavond
  20:00 tot 2:00 uur.

 • 2 November 2019

  Trainingsavond
  20:00 tot 2:00 uur.

Zoals je ziet zijn nog niet alle datums ingevuld.
Wil je op één van de openstaande datums een trainingsavond bij jou in de provincie?
Neem dan contact met ons op!

Word vrijwilliger!

Zowel tijdens de reizen als in de voorbereiding op de reizen is Beach Mission op zoek naar vrijwilligers.

Op kantoor of thuis:

Vertalen

Voor onze website en communicatie zijn we op zoek naar een vrijwilliger regelmatig stukken wil vertalen van het Nederlands naar het Duits, Frans, Catalaans en Italiaans.

De website in de huidige vorm bevat ca 15.000 woorden. Hiernaast verwachten we maandelijks circa 2000 woorden aan vertaalwerk te hebben.

Andere mogelijkheden

Andere mogelijkheden
Je kunt je (vanuit huis) inzetten om deze reis geestelijk praktisch en financieel mogelijk te maken.
Als je geïnteresseerd bent in de mogelijkheden neem dan even contact met ons op.

Tijdens een reis:

Reisleider

Als reisleider / reisleidster ben jij het aanspreekpunt voor deelnemers aan de evangelisatiereis. Dat houdt in dat je de deelnemers en ook de deelnemers die een bepaalde taak op zich nemen begeleidt: opvangen bij de bus, welkomsinfo geven, dagelijks leidersoverleg voorzitten, tijdsplanning communiceren en bewaken en contactpersoon zijn voor deelnemers, busleiders, taakleiders en met directie.

Zoals je begrijpt vraagt dit heel wat van je: heel zelfstandig kunnen opereren, je kunnen laten leiden door de Heilige Geest, om kunnen gaan met geestelijke strijd, de talen beheersen van de deelnemers, uitstekend met mensen om kunnen gaan, kunnen enthousiasmeren, maar soms ook confronteren en corrigeren. Jij ‘maakt’ voor een deel de reis van de deelnemers.

Groepsleider

De deelnemers van de evangelisatiereis worden in 4 kleinere groepen opgedeeld; 3 groepjes evangelisten en 1 voor de mensen die praktisch ondersteunen. Deze groepjes hebben hun eigen programma, soms met het ene groepje samen, soms met het andere, soms alleen. Deze groepjes hebben een groepsleider. Tijdens de reis kijk je elke dag even met elkaar terug op de vorige dag en de groepsleiders overleggen met elkaar of er wat besloten moet worden.

Eindredacteur

Wij maken een opzet wie wanneer de gebedsbrief maakt (de redacteur). De redacteur krijgt zijn/haar informatie, bijv. gebedspunten van de deelnemers. De redacteur levert de kopij (inclusief foto’s) bij jou aan. Jij corrigeert deze kopij en levert de kopij bij de vertaler. De vertaler levert de kopij ook bij jou aan.

De eindredacteur draagt dus de zorg voor de nieuwsbrief. Je zorgt er concreet dus voor:

 • Dat de nieuwsbrief op tijd klaar is. (dus zit de redacteur zo nodig achter de broek)
 • Dat de vragen beantwoord worden.
 • Jij controleert de tekst op spelling, grammatica en stijl. (stijl: dat alle zinnen bijv niet dezelfde opbouw hebben).
 • Jij zorgt er voor dat de mails
  • een goed beeld geven van waar we mee bezig zijn. Als er een paar mensen veel voor mensen bidden en ander mensen veel gesprekken hebben dan moet je er voor zorgen dat beide aspecten goed naar voren komen.
  • Een goed beeld geven van hoe mensen het ervaren. Je kunt bijvoorbeeld hebben dat 1 iemand bijvoorbeeld heel vaak schrijft dat hij het heel moeilijk vindt. Maar als hij de enige is, moet dat voor de lezers wel duidelijk zijn.
  • Een terugkoppeling geven als een gebedspunt een dankpunt is geworden. Of als het nog steeds een gebedspunt blijft.
 • Jij zet de tekst in Mailchimp, verzorgt de opmaak en verzendt de mail.

Promoot!

Wilt u mensen van uw vereniging, kerk of organisatie informeren en stimuleren om deel te nemen aan een evangelisatiereis? Dat kan!

Graag komen we een keer langs voor een spreekbeurt, een avondvullend programma of een kort promotiepraatje.
Ook kunnen we een poster, een kopij voor een blad, filmpje, een powerpoint presentatie aanleveren.

Neem contact op voor meer informatie.

Word buddy!

Als buddy onderhoud je contact met iemand uit je eigen buurt die meer wil weten over het leven in verbinding met God. Je helpt hem of haar in de eerste stappen in geloof zoals doop, vervulling met de Heilige Geest en het volgen van Jezus in het dagelijks leven. Je leest (bijv. aan de hand van DBS) samen met de zoeker uit de bijbel en je verstaat de kunst om mensen dingen zelf te laten ontdekken. Het uiteindelijke doel is dat ‘zoekers’ zelf buddy voor een ander kunnen worden.

Discipelen maken

Jezus gaf zijn discipelen de opdracht om andere mensen tot Zijn discipelen te maken. Daarmee bedoelde Hij dat ze andere mensen in een proces mee zouden nemen waarin ze een nieuwe weg zouden inslaan en onder leiding van de Heilige Geest zouden leren om op Gods manier te denken en te handelen volgens het voorbeeld dat Jezus’ zelf gegeven had op zo’n manier dat zij ook weer anderen tot discipelen konden maken.