• Interkerkelijk en multinationaal

  We ontmoeten jongeren uit verschillende landen en zijn een team uit verschillende landen

 • Partnerkerken in gast- en thuislanden

  Voor een optimaal support om discipel van Jezus te worden.

 • Discipel making movement

  Jezus zoekt geen bekeerlingen of kerkgangers maar leerlingen die leerlingen maken.

 • Hulp, boodschap en kracht van God

  Practische hulp, 1 op 1 gesprekken, gebed voor voor ziekte, kwalen en problemen.

Over Ons

Beach Mission is een interkerkelijke zendingsorganisatie en organiseert evangelisatiereizen naar Europese badplaatsen waar veel jongeren op strandvakantie gaan. Deelnemers bieden jongeren in de uitgaansgebieden hulp, gebed en een luisterend oor. Zij en gaan het gesprek aan over hun geloof in- en hun relatie met Jezus Christus.

Doelgroep

Onze doelgroep zijn met name jongeren in de uitgaanswereld. Veel jongeren zijn mede door alcohol, drugs, opzwepende muziek en uitdagende kleding behoorlijk van God los. Graag willen we hen in verbinding brengen met God door met liefde en aandacht, inzet en passie, openheid en eerlijkheid en bovenal met de hulp van God hen te informeren hoe de verbroken relatie met God hersteld kan worden.

Beach Mission

Missie, visie en doelstellingen

Beach Mission wil een positieve impact hebben op de levens van jongeren en op uitgaansgebieden door hulp te bieden en door jongeren op een levens veranderende wijze met Jezus in contact te brengen.

Visie

 1. Alle jongeren op (feest)vakantie in Europa in contact brengen met Jezus Christus en hen tot Zijn discipelen te maken.
 2. Een positieve impact maken op het uitgaansleven door (1) de liefde en kracht van God te laten zien en (2) het vestigen van een cultuur van veiligheid, vertrouwen, verbinding en vrijheid, ontstaan vanuit de individuele- en onderlinge verbondenheid met God en elkaar.

Doelen Nederland en Vlaanderen
Ons doel is om vanuit 6 regio’s (in Nederland en Vlaanderen samen) het aantal evangelisatiereizen te laten groeien. Van ca. 1 reis per regio in 2022, naar 7 reizen per regio in 2028. Het aantal bestemmingen neemt wel wat toe, maar de focus van het werk zal zijn op de 6 meest populaire bestemmingen.
Ook in de kwaliteit willen we een slag maken door de missie meer integraal te benaderen en deelnemers hiervoor toe te rusten.

Doelen buitenland
Ons doel is ook buiten Nederland + Vlaanderen enkele regio’s te gaan vormen.

Evangelisatiereis van 7 dagen naar Lloret de Mar met 15-25 deelnemers. Deelnemers uit NL.

Twee evangelisatiereizen van 10 dagen; een naar Lloret de Mar en een naar Blanes. Beide met 15-25 deelnemers. Deelnemers uit NL, ES.

We organiseren vijf evangelisatiereizen van 10 dagen naar drie bestemmingen; twee naar Lloret de Mar, twee naar Salou en een naar Blanes. Allen met 10-25 deelnemers. Deelnemers uit NL, ES, BE.

We organiseren vijf evangelisatiereizen van 8 dagen naar vier bestemmingen; twee naar Lloret de Mar, één naar Salou en één naar Blanes en één naar Texel. Allen met 10-30 deelnemers. Deelnemers uit NL, ES, BE, DU.

We organiseren 9 evangelisatiereizen van 8 dagen naar vijf bestemmingen; 4 naar Lloret de Mar, 1 naar Salou, 1 naar Blanes, 2 naar Texel en 1 naar Sunny Beach. Allen met 10-25 deelnemers. Deelnemers uit NL, ES, BE, DU.

We organiseren 6 evangelisatiereizen van 8 dagen naar vijf bestemmingen; 2 naar Lloret de Mar, 1 naar Albufeira, 1 naar Blanes, 1 naar Texel en 1 naar Sunny Beach. Allen met 10-25 deelnemers. Deelnemers uit NL, BE, ES, BG, PT.

Waarom het werk van Beach Mission?

Wij doen dit omdat we in ons eigen leven ervaren hebben dat de relatie met God ons gelukkig maakt. Wij zijn er van overtuigd dat onze diepste bestemming ligt in de relatie met God. God heeft ons als mens gemaakt, niet om ons eigen leven te leiden, maar om vanuit de verbinding met God te leven. In dit leven, maar ook in het leven na dit leven, in de eeuwigheid. Graag willen we andere jongeren in populaire vakantiegebieden hierin laten delen.

Vanuit die zelfde motivatie willen iets goeds voor de stad doen. Door aanwezig te zijn en een luisterend oor te bieden willen we rust brengen in uitgaansgebieden. Jongeren die te dronken zijn om thuis te komen helpen we om thuis te komen,  mensen die gefrustreerd zijn bieden we een luisterend oor, vrouwen die niet meer op hakken kunnen lopen bieden we slippers, we bidden voor ziekte, pijn en verdriet en we helpen jongeren op om te groeien om een discipel van Jezus te worden.

 • Jongeren zijn de kerk van de toekomst
 • God komt ook naar ons toe waar we zijn (Bijbel: Genesis 3 vers 9)
 • Wij zijn de kerk voor jongeren die stappen

Ook in de Bijbel vind je voorbeelden van mensen die mensen die iemand bij Jezus brengen. Van Andreas, een van de leerlingen van Jezus, lees je dat hij dat tot drie keer toe deed; eerst zijn eigen broer Petrus (bijbelboek Johannes hoofdstuk 1 vers 42); daarna een Joodse jongen (bijbelboek Johannes hoofdstuk 6 verzen 8 en 9) en een groep Grieken (bijbelboek Johannes hoofdstuk 12 verzen 20 t/m 22). Een mooi voorbeeld van hoe wij jongeren tijdens hun vakantie bij Jezus willen brengen!

Wat we geloven

We zijn als mensen naar het beeld van God gemaakt, als relationele wezens. We kunnen verbinding leggen met elkaar, reflecteren op ons eigen gedrag en bijvoorbeeld nadenken over zingeving. Relaties geven het leven zin. Wij zijn er van overtuigd dat onze diepste bestemming ligt in de relatie met God. God is Geest, maar ook persoon. Hij heeft ons als mens gemaakt, niet om ons eigen leven te leiden, maar om vanuit de verbinding met God te leven. In dit leven, maar ook in het leven na dit leven, in de eeuwigheid. (Romeinen 1:20, Mattheus 28:19, Deuteronomium 4:35, Johannes 17:5)

De Bijbel zien we als een liefdesbrief van God aan ons. Door de Bijbel te lezen ontdekken we wie God is en wat Hij voor ons wil betekenen.

De wereld en de natuur erop (de schepping), is ontstaan doordat God sprak. Toen God de wereld gemaakt had was alles goed.

De mens is het topstuk van de schepping. Hij maakte de mens als man en vrouw. Seks tussen een echtgenoot en echtgenote is de enige vorm van seksuele relaties die God goedkeurt.

God maakte een zichtbare-, maar ook een onzichtbare wereld. De onzichtbare wereld is de wereld van engelen/geesten. De meeste engelen zijn dienstbaar aan God en aan de mensen en openbaren zichzelf naar mensen in sporadische gevallen. Een deel van de engelen – onder aanvoering van satan – zijn God ontrouw geworden. Na een strijd in de hemel zijn zij de hemel uitgewerkt en willen nu de macht van God op aarde overnemen en hier hun eigen geestelijke koninkrijk vestigen, ook wel het rijk van de duisternis genoemd. Deze geesten uit dit rijk worden ook wel demonen genoemd. Deze geesten proberen mensen te beïnvloeden en te controleren.

De meeste mensen beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde, maar veel mensen hebben nog nooit een persoonlijke ervaring met God gehad. De reden hiervan is dat er een probleem bestaat tussen ons en God. Dat probleem zit in ons denken en handelen. We kunnen als mens veel goede dingen doen, maar als je naar de ellende in de wereld kijkt, zie je dat we als mens niet in staat zijn om in harmonie met de mensen om ons heen te leven. Dat zie je op grote schaal, maar ook in ons eigen leven. Zelfs met het doen van goede dingen hebben we vaak ons eigen geluk op het oog. Dit probleem schept afstand tussen mensen onderling, maar ook tussen een mens en onze Maker, God.

Toen God de wereld gemaakt had was alles goed. De mens kreeg de verantwoording over de wereld. Zo lang de mens met God verbonden was zou er geen dood zijn en zou de mens eeuwig met God leven.

Bij de eerste mensen is het satan gelukt om een relatiebreuk tussen tussen God en de mens te bewerkstelligen. Hierdoor is er nu veel ellende in deze wereld. God houdt ons allemaal persoonlijk verantwoordelijk voor onze fouten, maar ook collectief voor de ellende in de wereld, omdat wij niet anders zijn dan andere mensen en het kwaad ook wel in ons DNA geslopen lijkt te zijn. God noemt dit zonde en gaat hier mee om zoals wij met een misdaad. Met een goed gesprek kan dit probleem niet opgelost worden. De straf waar God genoegen mee neemt is dat is dat we sterven en dat we in de eeuwigheid zonder Hem zijn. Gevolg zou zijn dat er geen mens over zou blijven die eeuwig met God leeft.

God is met een alternatieve oplossing gekomen! Die oplossing is de opoffering van een onschuldig mens. Iemand die zelf de straf niet verdient, maar dat voor een ander op zich wil nemen. God nam in Jezus de gestalte van een mens aan. Hij was waarachtig God en waarachtig mens. Hij leefde het leven zoals God het bedoeld had. Hij had het kwaad niet in Zijn DNA. Hij was onschuldig, maar liet zich toch veroordelen, ter dood brengen en kwam in de eeuwige duisternis. Zo offerde Jezus zich op en beëindigde de vijandschap van God naar ons toe.

Nog voor we het aan God konden vragen heeft God deze stap gedaan. Het was op Zijn eigen initiatief. Toch wil God dat wij beseffen dat dit ook voor ons persoonlijk nodig was. In gebed kunnen wij met ons leven bij God komen en erkennen dat we geen beter mens zijn dan anderen, vergeving vragen voor onze fouten (zonden), aanvaarden dat het opofferen van Jezus nodig was voor ons en hem bedanken voor Zijn opoffering. Hierdoor verliest het rijk van de duisternis ook het recht om je leven te beïnvloeden en te controleren. Als je je laat dopen, laat je aan de geestelijke wereld om je heen zien dat je oude leven dood is, dat je opstaat in een nieuw leven en dat het rijk van de duisternis geen recht meer heeft macht over je te hebben.

Als slachtoffer of familie van een slachtoffer van een misdrijf gebeurt het niet zomaar dat je jaren later dikke vrienden bent. Bij God is dit compleet anders. Hij wil zichzelf door de Bijbel heen laten kennen. Hij, de Maker en Koning van het universum, de hoogste geestelijke macht, wil ons adopteren als kind. Hij wil een verbinding met ons aangaan, zo close als in een huwelijk. Als je dat toestaat, wil Hij je leven leiden door de Heilige Geest. In gebed kunnen wij ons hart voor Hem openen, hem vragen om door de Heilige Geest in ons hart te komen wonen en ons te vernieuwen van binnen uit, Hem vragen ons te helpen hem te volgen en te gehoorzamen, te vragen ons te leren uit de Bijbel te lezen en te begrijpen en ons leven in Zijn Hand te leggen. We mogen God ook bedanken dat we kracht ontvangen om een kind van God te worden.

Vanuit de relatie met God wil God ons denken (verlangens) en ons handelen (keuzes) veranderen door de Heilige Geest. Hierdoor ga je jezelf steeds minder belangrijk vinden en worden God en de mensen om je heen steeds belangrijker. Hoe meer je verbonden met God raakt, hoe vrijer je wordt van verslavingen en hoe meer je je in wil zetten voor de mensen om je heen. De regels van God die eerst confronterend en beknellend waren ga je waarderen en wil je graag naleven.

God nam genoegen met de opoffering van Jezus. Hierdoor kunnen we nu niet alleen de relatie met God herstellen, maar wordt de straf die ons boven het hoofd hing (dat we moeten sterven en dat we in de eeuwigheid zonder Hem zijn) weggenomen. Jezus liet zien dat Hij machtiger is dan het rijk van de duisternis en dan de dood. Ook de relatie met God gaat door zodra we gestorven zijn. We zijn dan gelijk bij Jezus.
Jezus gaf zijn volgelingen – en daarmee ook alle gelovigen – ook de opdracht te handelen vanuit die macht door zieken te genezen, mensen te bevrijden van demonen en zelfs doden op te wekken. Hiervoor stelde God geestelijk gaven van de Heilige Geest beschikbaar. Wanneer we werken met deze gaven moet dit in evenwicht zijn met de vruchten van de Geest. Niet iedereen met een relatie met God ontvangt (gelijk) gaven van de Geest.

Aan alle ellende in deze wereld zal op een gegeven moment een einde komen. Dat zal zijn als Jezus terug komt en alle dingen nieuw worden. Geen dood, geen verdriet, geen pijn en geen moeite meer!

God heeft er alles aan gedaan om te voorkomen dat we naar de hel gaan. Als wij alleen de keuze maken om ons eigen leven te leiden, is dat wel onze eigen keuze. Die keuze respecteert God. De zon gaat op voor gelovigen en ongelovigen. Een relatie met God is een relatie van liefde, dat kan je niet afdwingen. Maar het is wel goed om te weten dat als wij er voor kiezen om in ons leven zonder God te leven dat dat ook de keuze is die we maken voor de eeuwigheid. Wij kiezen er dan ook voor om zonder alle mooie dingen te zitten die we nu van van God ontvangen.

De reden dat wij jongeren in de vakantiegebieden in contact met Jezus brengen is allereerst omdat ons eigen leven zo positief veranderd is door de relatie met Jezus. Maar het is ook omdat wij gehoor willen geven aan de laatste wens / opdracht die Jezus uitsprak voordat hij de aarde verliet.

Evangelisatie is werken aan de geestelijke frontlinie. Dit gaat gepaard met geestelijke strijd. Het rijk van de duisternis probeert de impact van het werk te minimaliseren door te ontmoedigen en onderlinge verdeeldheid te zaaien.

Onze waarden

 • Als ambassadeurs van God willen we ons laten inspireren en leiden door God.
  De Bijbel is hiervoor voor ons absoluut gezaghebbend.
 • We onderschrijven de geloofsbelijdenis van Beach Mission.
 • Wij willen echt geïnteresseerd zijn in de ander en jagen geen targets (te bereiken aantallen) na.
 • Wij willen op een respectvolle en niet-kwetsende manier het gesprek aangaan.
 • Wij willen de boodschap van God, het evangelie, op een begrijpelijke manier overbrengen.
 • We willen zorg dragen voor mensen die een relatie met God aan willen gaan of zijn gegaan.
 • Wij veroorzaken geen overlast en werken binnen de gestelde wetgeving van de burgerlijke overheid.
 • Wij gaan als groep op reis, houden rekening met elkaar en geven elkaar de ruimte.
 • We willen ons aan elkaar verbinden ook al denken we over sommige onderwerpen anders.
 • We werken niet zonder overleg. De leiding van de reis ligt bij de reisleider. De leiding van een groepje deelnemers ligt bij de groepsleider.
 • We lossen problemen zo snel mogelijk op.

Zieltjes winnen

Wij kunnen geen zieltjes winnen of mensen bekeren. Er gebeuren altijd wonderlijke dingen tijdens evangelisatiereizen. Die dingen heb je niet in de hand. Het heeft dan ook weinig zin om targets te stellen voor het beoogde resultaat. We kunnen mensen wel voor de keuze stellen om de verbinding met God aan te gaan, vergeving te vragen voor onze verkeerde daden en gedachten en te erkennen dat we ons doel gemist hebben door zonder God te leven. Maar that’s it. Daarom bidden wij tot God of hij wil zorgen voor de verdere uitwerking. In afhankelijkheid en geleid door God hopen we levensveranderend werk te mogen doen. Het kennen van Jezus en het leven met, uit en door Hem is iets wat we deze jongeren ook zo gunnen!

Ontstaan

De oprichters zijn Dirk-Jan Boerman en Arjan Kriger. Dirk-Jan was tot 2014 werkzaam bij stichting Naar House. Een vraag die hem daar al jaren bezig hield was hoe de jongeren, die ze bij de muziekevenementen spraken, verder konden helpen om te groeien in hun relatie met God. Van 2008 tot 2014 heeft Dirk-Jan deelgenomen en leiding gegeven aan evangelisatiecampagnes met een vergelijkbare opzet in Renesse. In 2007 kreeg hij de visie om naar Lloret de Mar te gaan en daar jongeren tijdens hun vakantie op te zoeken en het evangelie te delen. Samen met Arjan Kriger zijn ze tot de oprichting van Beach Mission gekomen om dit gestalte te geven.

Waarom hier en waarom tijdens vakanties?

“In de afgelopen jaren heb ik ontzettend veel mensen uit de wereld van de dance-events en het uitgaansleven ontmoet. Ik ben erg onder de indruk van hoeveel openheid er onder deze jonge mensen is voor het evangelie. De verhalen uit de Bijbel komen hun nog wel vaag bekend voor, maar de meeste jongeren hebben geen idee wat het evangelie is en dat God een persoonlijke relatie met hun wil hebben. Steeds meer ben ik gaan zien dat er hier enorme kansen zijn om jongeren die ‘van God los zijn’ te bereiken met het evangelie. Tijdens vakantie kun je jongeren vaker ontmoeten, een relatie opbouwen en ze gemakkelijker bij je ‘thuis’ uitnodigen.”

Dirk-Jan Boerman

Partners

Wij vinden het belangrijk dat onze activiteiten bekend zijn bij en dat we waar mogelijk samenwerken met de lokale kerk en andere organisaties. Partnerkerken in Nederland, Spanje en in andere Europese landen ondersteunen Beach Mission in de nazorg (vinden van een buddy voor jongeren die meer willen weten over het geloof), het vinden van deelnemers, in gebed en financieel.