In dit document vindt u een kort overzicht van het werk dat Stichting Beach Mission doet, de manier waarop zij geld werft, het beheer van het vermogen van Beach Mission en de besteding van haar vermogen.

Beleidsplan

In dit document vindt u een kort overzicht van het werk dat Stichting Beach Mission doet, de manier waarop zij geld werft, het beheer van het vermogen van Beach Mission en de besteding van haar vermogen.

1. Doelstelling van de stichting

1.1 Missie, visie en doel

Missie.

Evangelisatiereizen organiseren die impact maken op jongeren en op het nachtleven én die vormend zijn voor deelnemers.

Visie.
 1. Alle jongeren op (feest)vakantie in Europa in contact brengen met Jezus Christus en hen tot Zijn discipelen te maken.
 2. Een positieve impact maken op het uitgaansleven door (1) de liefde en kracht van God te laten zien en (2) het vestigen van een cultuur van veiligheid, vertrouwen, verbinding en vrijheid, ontstaan vanuit de individuele- en onderlinge verbondenheid met God en elkaar.

Doelen Nederland en Vlaanderen
Ons doel is om vanuit 6 regio’s (in Nederland en Vlaanderen samen) het aantal evangelisatiereizen te laten groeien. Van ca. 1 reis per regio in 2022, naar 7 reizen per regio in 2028. Het aantal bestemmingen neemt wel wat toe, maar de focus van het werk zal zijn op de 6 meest populaire bestemmingen. Ook in de kwaliteit willen we een slag maken door de missie meer integraal te benaderen en deelnemers hiervoor toe te rusten.

Doelen buitenland
Ons doel is ook buiten Nederland + Vlaanderen enkele regio’s te gaan vormen.

1.2 Kwantitatieve doelen

Terugblik periode 2015 tot 2021

Terugkijkend op de eerste 7 jaar is het werk van 1 naar 7 evangelisatiereizen gegroeid en is het aantal bestemmingen toegenomen van 1 naar 7 populaire badplaatsen. In de laatste twee jaar is Nederland en Vlaanderen samen opgedeeld in 6 regio’s en zijn de reizen stapsgewijs meer per regio georganiseerd en zijn er regioleiders aangesteld. In de laatste jaren waren er ook meer deelnemers van buiten Nederland en Vlaanderen, met name uit de landen van de reisbestemmingen.

Doelen periode 2022 tot en met 2028

We geloven dat de omvang van het werk in de komende 7 jaar in elk van de gevormde regio’s in Nederland en Vlaanderen op dezelfde manier zal gaan groeien zoals dat in de afgelopen 7 jaar is gebeurd. Na zeven jaar zou het aantal reizen dan groeien van 9 (6 regio’s ca 1 reis) in 2022 naar 42 (6 regio’s 7 reizen) in 2028. Het aantal regio’s zou kunnen groeien van 6 regio’s nu naar 26 doordat huidige regio’s zich opsplitsen (zie bijlage 2).
Om in de toekomst ook regio’s buiten Nederland te kunnen laten ontstaan en om de bestaande regio’s goed te kunnen ondersteunen is het de bedoeling dat directie/bestuursleden regioleiders gaan opleiden en hun verantwoordelijkheid als regioleider overdragen aan hen.

Het aantal bestemmingen willen we beperkt houden tot de topbestemmingen (Albufeira, Chersonissos, Ibiza, Lloret de Mar, Mallorca, Sunny Beach), aangevuld met enkele regionale bestemmingen (Texel, Brugge). Hierdoor zou het mogelijk kunnen worden dat aan het einde van de 7 jaar er in elke week van de zomervakantie een reis naar elke van deze topbestemmingen toe zal gaan.

In bijlage 1 werken we uit wat de hoofdbestemming per regio is en welke regionale- en extra bestemming een regio heeft.
Hoe de huidige regio’s opgesplitst zouden kunnen worden is uitgewerkt in bijlage 2.
In bijlage 3 werken we uit hoe de verantwoordelijkheid van regioleider zich ontwikkelt in de loop van de tijd.

1.3 Kwalitatieve doelen

Terugblik periode 2015 tot 2021

 1. Eerste stap was deelnemers te stimuleren jongeren uit te nodigen op het appartement waar ze verbleven voor een barbecue. (Invitational mission)
 2. Tweede stap was deelnemers te stimuleren gebedspunten op te schrijven en contactgegevens uit te wisselen na een gesprek. Tool hierbij was de ‘prayer request card’. De antwoorden op daarvoor relevante vragen worden ingevuld. (Incarnational mission)
 3. Derde stap is vormen van plan voor de follow up. Doel is een buddy (degene die leert Jezus te volgen) te vinden voor een zoeker (degene die gesprek op straat heeft gehad). De deelnemer aan de reis (evangelist) houdt contact met de zoeker, tot de buddy het contact heeft overgenomen. Beach Mission support de deelnemer door via partnerkerken per provincie buddy te vinden voor de zoeker én door te waken over voortgang van de overdracht naar de buddy.
 4. Vierde stap is tijdens de reizen de voortgang van de follow up laten monitoren door een nazorgcoördinator. Tool hierbij was de tabel waarin bijgehouden wordt wie door wie gesproken is op welke dag, waar we voor kunnen bidden, of diegene ook in de gebedsbrief is gekomen, is uitgenodigd voor welke barbecue en of diegene ook open staat voor een buddy.
 5. Laatste stap was dat we een missionaire samenvatting aan de jaarrekening toegevoegd hebben om wat inzage te krijgen in het resultaat van het werk.

Vooruitblik periode 2022 tot 2028

In de komende jaren willen we inzetten op een meer integrale benadering van de missie.

 1. We willen deelnemers hiervoor toerusten en bewegen om:
  • te bidden: 1voorbede, 2aanbidding, 3vasten, 4geestelijke strijdvoering
  • te verbinden: 5hoe kom ik in gesprek, 6do and don’ts, 7gastvrijheid, 8Koninkrijkscultuur
  • te onderwijzen: 9het evangelie uit te leggen, 10mensen te helpen een keuze te maken
  • te profeteren: 11profetische woorden of gebeden uitspreken, 12treasure hunting
  • de kracht van God openbaar te laten worden: gaven van de geest zoals 13genezing en 14bevrijding
  • te zorgen: 15EHBO, 16BHV 17nazorg en 18discipelschap
 1. Hiervoor een evaluatie van en verbeterpunten op eerder genomen stappen van 2015-2021.
 2. Een coördinator of bestuurder die focus heeft op de kwalitatieve doelen

2. Financiën

2.1 Voorloopkosten en bestemmingsreserve

Beach Mission streeft er naar een reserve aanhouden om voorloopkosten te dekken en tegenvallende resultaten op te vangen.
De voornaamste voorloopkosten van Beach Mission betreffen de aanbetalingen van de accommodaties waar de deelnemers verblijven tijdens de evangelisatiereizen in het zomer seizoen.

Jaar Aantal
accommodaties
Aanbetaling
accommodaties
Betalen
bij aankomst
Totale huurprijs
accommodaties
2022 9  €           9.000  €        10.800  €        19.800
2023 13  €        13.000  €        15.600  €        28.600
2024 17  €        17.000  €        20.400  €        37.400
2025 22  €        22.000  €        26.400  €        48.400
2026 28  €        28.000  €        33.600  €        61.600
2027 35  €        35.000  €        42.000  €        77.000
2028 42  €        42.000  €        50.400  €        92.400

Tabel 1Begroting t/m 2028 van de aanbetaling, betaling bij aankomst en totale huurprijs van accommodaties.

 • Door de beperkte beschikbaarheid en de oplopende prijzen worden accommodaties bij voorkeur al in het najaar al geboekt. Boekingen van deelnemers komen veelal in de winter en het voorjaar.
 • Deze voorloopkosten kunnen we verliezen in het geval de accommodatie geannuleerd moet worden bij onvoldoende (<60%) bezetting.
 • Als de reserves onvoldoende zijn worden er accommodaties geboekt zodra een accommodatie een bezetting heeft van minimaal 60%.
 • Alternatief kan het bestemmingsreserve per reis gedekt worden door een lening plus garantstelling van één of meerdere kerken.

2.2 Kostprijs per deelnemer

De kostprijs per deelnemer wordt vooraf begroot en is gebaseerd op een bezetting van 90%. De kostprijs bestaat uit de kosten voor verblijf, voeding en evangelisatiemateriaal en reisverzekering. Niet inbegrepen zijn de vlucht, buspendel en/of transfer van/naar vliegveld.

2.3 Wijze van geld werven

2.3.1 Door eigen bijdrage van deelnemers

Indien mogelijk betalen deelnemers zelf de kosten voor hun deelname aan een evangelisatiereis. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van het crowdfunding platform supp.to. In individuele gevallen kan de directie besluiten samen met de deelnemer naar sponsors te zoeken om het bedrag dat niet door de deelnemer opgebracht kan worden bijeen te brengen.

2.3.2  Door giften van derden

Voor de algemene kosten, voor de groei van de voorloopkosten en voor de individuele gevallen die de kostprijs voor deelname niet op kunnen brengen worden (partner)kerken, kerkgenootschappen, particulieren en bedrijven benaderd. Zij storten incidenteel of periodiek een bedrag/gift. Hierin geldt nadrukkelijk geen minimaal bedrag. Dit kan door een sponsorbrief of een andere sponsoracties die door de deelnemers of door Beach Mission geïnitieerd zijn.

2.4 Beheer en besteding van het vermogen van Beach Mission

De kwaliteit van het werk is voor de organisatie van Beach Mission leidend. Binnen deze kwalitatieve doelstelling wordt ernaar gestreefd om de kosten voor de eigen organisatie zo laag mogelijk te houden.
De jaarlijkse kosten zijn initieel begroot op € 10.000. Deze betreffen accountantskosten, kosten voor website, telefonie, internet en bestuurskosten.
Voor promotiekosten wordt jaarlijks een bedrag van € 10.000 aangehouden. Vanwege de groeiambitie kan het bestuur besluiten in de eerste jaren incidenteel meer geld uit te geven aan promotiekosten.
Het doel is om alle personeelskosten worden gemaakt op basis van ontvangen specifieke periodieke giften. De helft van de benodigde giften komen uit het persoonlijk netwerk van de werknemer. Het doel is om salariskosten niet door te rekenen naar de deelnemers. In 2022 is het aantal FTE op kantoor 1, waarvan 80% bestaat uit vrijwilligers. Het geschatte aantal FTE in 2028 is 4, waarvan 20% als vrijwilliger.  De personeelskosten zullen stijgen van € 7.500 naar € 150.000 per jaar. Het aantal FTE kan afwijken in het geval er gekozen wordt voor uitbesteden i.p.v. zelf uitvoeren van activiteiten.
Bestuursleden en de Raad van Toezicht ontvangen alleen een vergoeding van de gemaakte onkosten. De bestuursleden van Beach Mission zijn dus niet in loondienst, maar zijn als vrijwilliger aan Beach Mission verbonden en worden niet betaald voor hun diensten.
Eventuele ontvangen rente gaat ook naar Beach Mission. Stichting Beach Mission is sinds de oprichting in het bezit van de ANBI status en zorgt ervoor dat aan de gestelde eisen wordt voldaan.

Versie d.d. 3-2-2023

Bijlage 1 Regio’s en bestemmingen

Regio Hoofdbestemming Lokale bestemming Extra bestemming
Midden Sunny Beach (Bg) Tel Aviv (Is)
Noordwest Texel (NL) Kos (Gr)
Zuid-Holland Lloret de Mar (Es)
Chersonissos (Gr)
Laganas (Gr)
Zuidoost El Arenal (Mallorca) Alanya (Tr)
Noordoost Ibiza (Es) Terschelling (NL) Marmaris (Tr)
Zuidwest Albufeira (Pt) Brugge (B) Salou (Es)

Topbestemmingen
Wij definiëren de bestemmingen Ibiza, El Arenal, Lloret de Mar, Sunny Beach, Chersonissos en Albufeira als topbestemmingen voor de komende jaren. De visie is dat we steeds meer reizen achter elkaar gaan uitzenden naar deze bestemmingen.

Hoofdbestemming
Elke regio krijgt uit de rij topbestemmingen één hoofdbestemming.  Dat houdt in dat de regioleider het warme contact onderhoudt met de lokale contacten en kerken én dat deze bestemming sowieso voor één reis per jaar op hun planning komt te staan.

Nevenbestemming
Een regio kan de jaarlijkse planning aanvullen met één of meerdere nevenbestemmingen uit de rij met topbestemmingen. De regiocoördinator die deze bestemming als hoofdbestemming heeft, informeert de lokale contacten en kerken van de komst van het team.

Lokale bestemming
Een regio kan er ook voor kiezen om jaarlijks naar een lokale bestemming te gaan. In dat geval onderhoudt de regioleider ook het warme contact met de lokale kerken. Lokale bestemmingen zijn in de regel minder massaal en populair bij jongeren, maar zijn een mooie opstap voor nieuwe deelnemers.

Extra bestemming
Wanneer er op termijn behoefte komt aan meer bestemmingen kan besloten worden om ook naar deze bestemmingen toe te gaan. Dat houdt dan wel in dat de regioleider het warme contact onderhoudt met de lokale contacten en kerken van deze bestemming én dat deze bestemming ook jaarlijks op hun planning komt te staan.

Bijlage 2 Regio’s en dochterregio’s

  NW NO ZH Mi ZW ZO
1 VR Alkmaar PR Groningen VR Leiden PR Utrecht PR Zeeland PR N-Brabant
2 VR Haarlem PR Friesland VR Rotterdam VR Arnhem PR O-Vlaanderen PR NL-Limburg
3 Zaanstad/Amsterdam/Hilversum PR Drenthe VR Den Haag VR Apeldoorn PR W-Vlaanderen PR Antwerpen
4 PR Flevoland VR Zwolle VR Dordrecht VR Nijmegen PR B-Limburg
5 VR Enschede PR Vl-Brabant
6 PR Brussel

VR = Veiligheidsregio                     PR = Provincie

Bijlage 3 Regio- en regioleiderschapontwikkeling

  NW NO ZH Mi ZW ZO
2022 Fase 5-1 Fase 3 Fase 4 Fase 1
2023 Fase 1 Fase 1 Fase 4 Fase 5-1 Fase 2 Fase 1
2024 Fase 2 Fase 2 Fase 5-1 Fase 5-2 Fase 3 Fase 2
2025 Fase 3 Fase 3 Fase 5-2 Fase 5-3 Fase 4 Fase 3
2026 Fase 4 Fase 4 Fase 5-3 Fase 5-4 Fase 5-1 Fase 4
2027 Fase 5-1 Fase 5-1 Fase 5-4 Fase 5-5-1 Fase 5-2 Fase 5-1
2028 Fase 5-2 Fase 5-2 Fase 5-5-1 Fase 5-5-2 Fase 5-3 Fase 5-2

Fase 1: Waarnemen. Er is nog geen regioleider op het oog.
Fase 2: Met ondersteuning. De beoogde regioleider ondersteunt de huidige regioleider
Fase 3: Co-leiderschap. De nieuwe regioleider leidt de regio samen met huidige regioleider. De huidige regioleider is nog eindverantwoordelijke.
Fase 4: Training. De nieuwe regioleider besluit in overleg met de huidige regioleider. De huidige regioleider is nog eindverantwoordelijke.

Fase 5-1: Coaching. De nieuwe regioleider is zelf verantwoordelijk, maar heeft nog met regelmaat overleg met zijn coach.
Fase 5-2: Coaching met ondersteuning. De nieuwe regioleider heeft iemand gevonden die hem/haar gaat ondersteunen
Fase 5-3: Coaching met co-leiderschap. De nieuwste regioleider leidt de regio samen met nieuwe regioleider. De nieuwe regioleider is nog eindverantwoordelijke.
Fase 5-4: Coaching met training. De nieuwste regioleider neemt de besluiten in overleg met de huidige regioleider. De nieuwe regioleider is nog eindverantwoordelijke. Als de regio opgesplitst wordt is dit het formele moment. De relaties worden onderverdeeld.
Fase 5-5: Coaching met coaching. De nieuwste regioleider is zelf verantwoordelijk, maar heeft nog met regelmaat overleg met zijn coach (de nieuwe regioleider).