Wij geloven dat we als christenen samen iets mogen en kunnen betekenen in het leven van jongeren. Alleen kunnen we dat niet daarom vinden we het belangrijk om samen te werken met partnerkerken en partnerorganisaties.

Wat doen onze partners?

Als partnerkerk of partnerorganisatie hopen we dat u Beach Mission wilt ondersteunen bij tenminste één van de onderstaande punten:

 • in de nazorg: het vinden van een buddy voor jongeren die meer willen weten over het geloof.
  Onze deelnemers hebben contact met jongeren uit heel Europa tijdens hun vakantie. Onze partners helpen een buddy te vinden in de regio waar de jongere vandaan komt. De buddy begeleidt de jongere om een volgeling van Jezus te worden.
 • bij het vinden van deelnemers.
  Samen met onze partners willen we gestalte geven aan de opdracht die Jezus gaf in Mattheus hoofdstuk 28 regel 8. Niet alleen voor de jongeren met wie we spreken en bidden is het een zegen, maar ook zeker voor de deelnemers is het een inspirerende ervaring. Onze partners helpen om in eigen kerk of organisatie bekendheid aan de reizen te geven zodat er evangelisten en praktisch medewerkers deelnemen aan de Beach Mission evangelisatiereizen.
 • in gebed.
  Tijdens de reizen wordt er dagelijks een gebedsbrief verstuurd naar de achterban.
  Onze partners bidden met ons mee en ontvangen tijdens de reizen een gebedsbrief.
 • financieel
  De evangelisatiereizen kosten geld. De deelnemers betalen voor hun deelname een bedrag per persoon. Met dat geld zijn de reiskosten voor ca. 80% gedekt. Onze partners ondersteunen ons met een financiële bijdrage zodat we die laatste 20% ook kunnen dekken.
 • organisatorisch (optioneel).
  In overleg met Beach Mission kunnen partnerkerken ook zelf een Beach Mission reis organiseren, bijvoorbeeld voor een jeugdgroep.

Partners van Beach Mission delen onze liefde voor (verloren) jongeren en willen hen bij Jezus brengen. In de geloofsbelijdenis en kernwaarden beschrijven we wat we geloven en hoe we willen werken.

Uiteraard willen wij van onze kant ook investeren in u als partner. We komen graag een keer een spreekbeurt, presentatie of training in uw gemeente verzorgen.