Een relatie met God!

In ons eigen leven hebben we ervaren dat de relatie die we met God hebben ons gelukkig maakt. Wij zijn er van overtuigd dat onze diepste bestemming ligt in de relatie met God. God heeft ons als mens gemaakt, niet om ons eigen leven te leiden, maar om vanuit de verbinding met God te leven. In dit leven, maar ook in het leven hierna, in de eeuwigheid. Graag willen we daarom jongeren in populaire vakantiegebieden helpen en dit met hen delen.

Vragen die we vaak horen:

Wij doen dit omdat we in ons eigen leven ervaren hebben dat de relatie met God ons gelukkig maakt. Wij zijn er van overtuigd dat onze diepste bestemming ligt in de relatie met God. God heeft ons als mens gemaakt, niet om ons eigen leven te leiden, maar om vanuit de verbinding met God te leven. In dit leven, maar ook in het leven hierna, in de eeuwigheid. Graag willen we daarom jongeren in populaire vakantiegebieden helpen en dit met hen delen.

Je verwacht het inderdaad misschien niet, maar de vraag ‘Waarom ben ik hier op aarde?’ speelt bij heel veel jongeren merken wij in de één-op-één gesprekken met jongeren – ook in Lloret de Mar, Chersonissos, Ibiza, Mallorca, Sunny Beach en Albufeira. Binnen jongerengroepen is niet altijd de ruimte om daar openhartig over te spreken. Tegelijkertijd is een vakantie een uitgelezen moment om hierover eens in gesprek te gaan. Lloret de Mar, Chersonissos, Ibiza, Mallorca, Sunny Beach en Albufeira zijn gewoon hele populaire bestemmingen waar jongeren graag heengaan.
Wij willen jonge mensen op een vrijblijvende manier de kans geven om het gesprek aan te gaan. Ons geloof in Jezus heeft ons geholpen om antwoord op deze vraag te vinden.

Ja. In sommige gevallen vormt een gesprek met een vrijwilliger van Beach Mission direct al een omkeer in het leven van iemand: in die zin, dat ze besluiten om Jezus te gaan volgen. Vaak hebben mensen langer de tijd nodig om tot zo’n besluit te komen: dan kan een één-op-één gesprek met een vrijwilliger aan dit proces bijdragen.
Belangrijker nog dan alleen het resultaat is de gehoorzaamheid van de vrijwilligers aan de opdracht van Jezus, om leerlingen te maken, discipelen. En dat heeft altijd zin!

Nee. De vrijwiligers van Beach Mission krijgen geen financiele compensatie voor hun inzet en betalen de kosten van hun reis grotendeels zelf.

Of je christen bent of niet, je bent zelf verantwoordelijk voor de keuzes die je maakt. Tegelijkertijd worden je keuzes vaak wel sterk beïnvloed door de relaties die je hebt. Je maakt telkens de afweging of de keuzes die je maakt, de relatie met je partner, kinderen, ouders in de weg staan.

In een relatie met God werkt dat ook zo. En God gaat je zelf laten zien wat en welke issues er tussen Hem en jou in de weg staan. Dat doet God door de Bijbel, je geweten en de Heilige Geest.

Het is wel heel belangrijk om hier stappen in te nemen. Dat is wat de Bijbel noemt “je zonden belijden” (benoemen wat er in de weg staat en benoemen dat je begrijpt hoe erg dat voor de ander, voor God is) en “je bekeren” (een nieuwe levensweg inslaan)

Soms niet, maar vaak wel. We maken ook wel mee, dat jongeren op bovennatuurlijke wijze in no-time nuchter zijn.
Wij merken dat God hier ook boven staat. De Heilige Geest is in staat hier doorheen te breken.
Maar de meeste jongeren zijn sowieso goed aanspreekbaar op straat.

Onze boodschap: in verbinding met God leven

We zijn als mensen gemaakt als relationele wezens. We kunnen verbinding leggen met elkaar, reflecteren op ons eigen gedrag en bijvoorbeeld nadenken over zingeving. Relaties geven het leven zin. Wij zijn er van overtuigd dat onze diepste bestemming ligt in de relatie met God. God heeft ons als mens gemaakt, niet om ons eigen leven te leiden, maar om vanuit de verbinding met God te leven. In dit leven, maar ook in het leven na dit leven, in de eeuwigheid.

God ervaren

De meeste mensen beseffen dat er meer is tussen hemel en aarde, maar veel mensen hebben nog nooit een persoonlijke ervaring met God gehad. De reden hiervan is dat er een probleem bestaat tussen ons en God. Dat probleem zit in ons denken en handelen. We kunnen als mens veel goede dingen doen, maar als je naar de ellende in de wereld kijkt, zie je dat we als mens niet in staat zijn om in harmonie met de mensen om ons heen te leven. Dat zie je op grote schaal, maar ook in ons eigen leven. Zelfs met het doen van goede dingen hebben we vaak ons eigen geluk voor ogen. Dit probleem schept afstand tussen mensen onderling, maar ook tussen een mens en onze Maker, God.

Sorry

Een goed gesprek lost vaak het probleem al snel op, tenminste als het probleem niet te groot is. Bij een misdrijf is dat bijvoorbeeld niet zo gemakkelijk. Het slachtoffer of de familie van het slachtoffer neemt niet zomaar genoegen met ‘sorry’ van de dader. Als je iemand nog het licht in de ogen gunt wil je op zijn minst nog wel dat iemand zijn verdiende straf krijgt. Hoe groot is dat probleem nu naar God toe?  Is ‘Sorry God’ genoeg of is er meer nodig?

Verdiende straf

Toen God de wereld gemaakt had was alles goed. De mens kreeg de verantwoording over de wereld. Zolang de mens met God verbonden was zou er geen dood zijn en zou de mens eeuwig met God leven. Nu is er veel ellende in deze wereld. God houdt ons persoonlijk verantwoordelijk voor onze fouten, maar ook collectief voor de ellende in de wereld, omdat wij niet anders zijn dan andere mensen en het kwaad ook wel in ons DNA geslopen lijkt te zijn. God noemt dit zonde en gaat hiermee om zoals wij met een misdaad. Met alleen ‘sorry’ neemt God geen genoegen. De straf waar God genoegen mee neemt is dat is dat we sterven en dat we in de eeuwigheid zonder Hem zijn. Gevolg zou zijn dat er geen mens over blijft. Is er nog een alternatieve oplossing?

Herstel

God is met een alternatieve oplossing gekomen! Die oplossing is de opoffering van een onschuldig mens. Iemand die zelf de straf niet verdient, maar dat voor een ander op zich wil nemen. Wie is er zo gek? Welk mens is er onschuldig? Alleen Jezus. Uit liefde voor de wereld nam God in Jezus de gestalte van een mens aan. Hij leefde het leven zoals God het bedoeld had. Hij had het kwaad niet in Zijn DNA. Tijdens Zijn leven zag Hij om naar mensen die uitgekotst waren door de maatschappij, hij stelde de wanpraktijken van de gevestigde geestelijke orde aan de kaak en sprak over een nieuw Koninkrijk van liefde. De geestelijke orde wilde hem ter dood brengen. Toch  was hij hier niet het slachtoffer van, wat hij liet zich gevangen nemen, veroordelen en ter dood brengen- Hij kwam in de eeuwige duisternis en zo offerde Jezus zich op voor ons.

Probleem opgelost?

Nog voor we het aan God konden vragen heeft God deze stap in het jaar 33 gedaan. Het was op Zijn eigen initiatief. Toch wil God dat wij beseffen dat dit ook voor ons persoonlijk nodig was. Ben jij al op dat punt? Laat dat aan God weten!

Adoptie

Als slachtoffer of familie van een slachtoffer van een misdrijf gebeurd het niet zomaar dat je jaren later dikke vrienden bent. Bij God is dit compleet anders. Hij wil zichzelf door de Bijbel heen laten kennen. Hij, de maker en koning van het universum, de hoogste geestelijke macht, wil ons adopteren als kind. Hij wil een verbinding met ons aangaan, zo close als in een huwelijk.

Ik wil vandaag met mijn leven bij U komen.
Ik ben geen beter mens dan iedereen.
Ik wil vergeving vragen voor mijn fouten (zonden).
Het opofferen van Jezus was nodig voor mij.
Ik ben blij dat U met deze oplossing kwam.

Een buddy: leert je in verbinding met God te leven

Hoe kan je beter leren hoe je nu verder vanuit de verbinding met God kunt leven dan met een buddy die dichtbij je woont en die je regelmatig opzoekt?

Daar willen we jou mee helpen!

Wat kan je van een buddy verwachten:

  • samen ontdekken wat het geloof in Jezus inhoud
  • samen de bijbel lezen en zo God (beter) leren kennen
  • samen ontdekken hoe het geloof je leven verandert
  • leren om zelf buddy te worden