Zoals onze kernwaarden formuleren, willen wij zorg dragen voor de mensen die een relatie met Jezus aan (willen) gaan. De ervaring tot nu toe leert dat het moeilijk is om in de flow van het moment hiervoor discipline op te brengen. Om die reden hebben we onze verwachting in  7 concrete actiepunten geformuleerd waarvoor we je commitment vragen.

Verwachtingen van zorg voor zoekers

 1. Uitnodigen. Bij een goed of een leuk gesprek nodig je jongeren uit voor een “BBQ Chillout”.
 2. Prayer and Contact Card. Als je een goed gesprek hebt – en het in die situatie ook gepast is – biedt je aan het eind van het gesprek de jongeren de mogelijkheid aan om zelf een ‘prayer & contact card’ in te vullen. Op deze kaart kunnen ze een gebedspunt invullen, maar ook contactgegevens en zorg opties.
 3. Bedanken. Bedank jongeren voor het gesprek door een WhatsApp berichtje te sturen.
 4. Bidden. Tijdens het verblijf bid je dagelijks persoonlijk en/of met je groepje voor dit gebedspunt.
 5. Verbinden. Als jongeren hierop aangeven dat ze met Jezus verbonden willen worden, kun je:
  • hier direct op verder gaan door hier uitleg over te geven en samen met de jongere hiervoor in gebed te gaan.
  • Een vervolgafspraak maken tijdens de tijd dat je er nog bent.
  • Aanbieden om de online cursus ikzoekgod.nl te volgen.
 6. Discipelschap. Als jongeren in verbinding willen komen met christenen in hun omgeving stuur je direct de volgende dag een e-mail
  • naar de contactpersoon van de partnerkerk in de provincie waar hij of zij woont. De contactpersoon gaat er voor zorgen dat er binnen een week contact wordt gelegd met de jongere.
  • naar de jongere. Bedank de jongere voor het gesprek en de openheid.
 7. Alpha-Cursus. Als jongeren een alpha-cursus willen gaan volgen stuur je direct de volgende dag een e-mail
  • naar de alpha-cursus in de omgeving waar hij of zij woont. Alpha-cursussen vind je op http://alpha-cursus.nl/vind-een-cursus. Vul het contactformulier in.
  • naar de jongere. Bedank de jongere voor het gesprek en de openheid.

Opmerkingen

 • Mocht je de e-mail niet via je eigen telefoon of e-mailadres willen versturen, kan dat via het 06nummer of e-mailadres van Beach Mission. De nazorgcoördinator heeft logingegevens hiervoor.
 • De nazorgcoördinator maakt een foto van de gebedskaart om de zorg te bewaken en te ondersteunen. Voor het bewaken is handig als je zelf je e-mails cc naar hem/haar.
 • Op Facebook kun je jongeren ook nog als vriend uitnodigen. Dit maakt het ook gemakkelijker jongeren uit te nodigen voor de groep “Beach Mission Friends”.
 • Ga zorgvuldig om met persoonsgegevens zoals beschreven in de privacy statement.