Zoals onze kernwaarden formuleert, willen wij zorg dragen voor de mensen die een relatie met Jezus aan (willen) gaan. De ervaring tot nu toe leert dat het moeilijk is om in de flow van het moment hiervoor discipline op te brengen. Om die reden hebben we onze verwachting in  7 concrete actiepunten geformuleerd waarvoor we je commitment vragen.